AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 21 No 1 (2021), 45–75

Undemocratic History Politics in a Democratic State: Celebrations of Finland’s 100 Years of Independence

Juho Korhonen

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2021.9
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

This article analyses the history politics of the Finnish state as illustrated by the organization of the celebrations of the centenary of Finland’s independence. The article suggests that the Finnish state and its Finland 100 project promoted an undemocratic, controlled, and carefully curated approach towards the politics of history. An homage to pluralism was constructed on top of an immutable national narrative that was actively safeguarded and adopted as the only acceptable framework for interpretation of the connections between Finland’s past, the present, and future. In other words, as the primary source documents I analyzed show, lip service to the “harmonious coexistence of different perspectives” was coupled with controls over contested and alternative interpretations, with guidelines that urged the Finland 100 organizers to “report any weak signals of crisis to central communications in good time.”

Klíčová slova: history politics; politics of history; Finland; democracy; nationalism; national anniversaries

Creative Commons License
Undemocratic History Politics in a Democratic State: Celebrations of Finland’s 100 Years of Independence is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení