AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 20 No 1 (2020), 71–95

D.H. v. Czech Republic: Roma Educational Equality and the Vulnerability of Strategic Litigation

Filip Sys

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2020.10
zveřejněno: 01. 12. 2020

Abstract

In 2007, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights ruled that 18 Czech Roma primary school children had been unlawfully placed into special schools, designed for “mentally handicapped” children, and were subject to indirect racial discrimination. D.H. and Others v. the Czech Republic, a landmark piece of strategic litigation, hoped to catalyse tangible Czech educational reform; however, reports persist of Roma educational segregation. Firstly, this study briefly investigates why strategic litigation is an attractive, albeit obstacle-ridden, tool to effect societal reform. The study then conducts an in-depth impact analysis of D.H., focusing on Czech legal reactions and supranational developments and the post-judgment responses of the Czech Roma community. The study concludes that strategic litigation is a potent tool to effect social change but, regarding implementation and obstacles to its use and impact, remains vulnerable if not used in conjunction with extra-legal activism.

Klíčová slova: strategic litigation; extra-legal activism; educational desegregation; Roma; European Court of Human Rights; Czechia

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení