AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 20 No 1 (2020), 45–70

The Transformation of German Consumer Cooperative Societies after the Second World War

Jana Stoklasa

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2020.9
zveřejněno: 01. 12. 2020

Abstract

In Germany, as in other parts of Europe, workers faced social and political challenges in the process of industrialization. Consumer cooperative societies, or coops, emerged at the end of the nineteenth century as an answer to these challenges. As self-help organizations of workers, they developed into a stable pillar of the German labor movement. In 1932 they counted four million members. After 1945, under Allied supervision, “denazified” coops helped to reconstruct Germany, which was then divided into two opposing political camps. After the war, former victims of the Nazi regime, perpetrators of Nazi crimes, and bystanders all preferred to avoid discussing the Nazi past. Reconstruction in both German states focused on rapidly restoring the war-damaged economy, while ignoring the other burdens of the Nazi past. Most of today’s discussion of coops’ post-war reconstruction in Germany centers on economics. Due to various historical interrelations, critical discussion of the burdensome past remains buried. In this paper, I reflect on the transformation of the consumer cooperatives during and after the Second World War, based on archival sources documenting the denazification of the Hannover Consumer Cooperative Society in the British occupation zone and the restitution of property it lost under Nazi rule. I argue that despite the nearly complete demise of German consumer cooperatives after reunification in 1990, the buried history of how they handled the Nazi past should come to light.

Klíčová slova: Germany; consumer cooperative societies; Konsum; coop AG; restitution; Nazism; Cold War

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení