AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 19 No 1 (2019), 67–92

The Evolution and Design of Powers at the UN Commission on Human Rights: The Complex Legacy of Anti-Apartheid Activism

Frederick Cowell

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2019.17
zveřejněno: 25. 11. 2019

Abstract

The development of mechanisms to target specific countries for human rights abuses was part of the campaign against apartheid at the UN in the 1960s. This campaign led to reform of the UN Commission on Human Rights, which turned it from a purely “promotional” or precatory body into one with an active mandate to protect individuals from human rights abuses perpetrated by their own state. The institutional politics of human rights at the Commission was plagued by claims of “double standards” and inter-bloc defensiveness. This article argues that the reform of the Commission in the 1960s and the way that its mechanisms were used in the 1970s defined the Commission’s politics in a way that led to its eventual demise in the early 2000s.

Klíčová slova: apartheid; decolonization; human rights; Third World; UN General Assembly; UN Commission on Human Rights

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení