AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 18 No 2 (2018), 89–116

Preserving the Postmemory of the Genocide: The Armenian Diaspora’s Institutions in Plovdiv

Giustina Selvelli

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2019.13
zveřejněno: 03. 06. 2019

Abstract

This paper intends to shed light on the memory of the Armenian Genocide among the Armenian diaspora in Plovdiv, Bulgaria. I will focus on the patterns of promoting remembrance found in the local Armenian press and literature, on initiatives of the Armenian General Benevolent Union/Parekordzagan (AGBU) to celebrate the ninetieth and hundredth anniversaries of the Genocide, and on analyzing the cityscape of Plovdiv in terms of the monuments, the museum, and the cemetery of its Armenian community. To that end, I will employ information collected during interviews, articles from Plovdiv’s main Armenian newspaper, and data I gathered while visiting the community’s public spaces. I will demonstrate the importance of collective memory and remembrance of the Genocide to the preservation of the internal cohesion of the Armenian community of Plovdiv and its ethnic identity. Taking a socio-anthropological approach, I will argue that the maintenance and promotion of a specific “postmemory” of the Genocide depends heavily on the activities and initiatives of the main diaspora organization, the AGBU, on its selection of specific symbols, and on the emotional content of its communications.

klíčová slova: Armenian Genocide; Bulgaria; collective memory; commemorative practices; diaspora

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení