AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 18 No 2 (2018), 63–88

Post-Genocide Bosnian Muslim Female Identity: Visualizing Motherhood, Violence and Victimhood

Jasmina Gavrankapetanović-Redžić

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2019.12
zveřejněno: 03. 06. 2019

Abstract

As Yugoslavia fell apart in the 1990s, the Serbs used violence strategically, to achieve permanent divisions between ethnic categories and to thwart future attempts to rebuild trust and normalize interethnic relations. The goal of the violence was to intensify national and religious differences within socialist Yugoslavia’s highly multicultural society. The violence of the war, and the sexual violence in particular, influenced the identity of Bosnian Muslims. It heightened their sense of endangerment and consequently, their feeling of belonging to a persecuted group. This paper analyzes the visual representations of motherhood, violence and victimhood in four films directed by Jasmila Žbanić. It finds inspiration in Žarana Papić’s critical approach to patriarchy and nationalism and Inger Skjelsbæk’s field work among the survivors of sexual violence in Bosnia and Herzegovina. The paper’s main goals are to trace the link between patriarchy, nationalism and the memory of gender-directed violence, and to highlight the transformation of Bosnian Muslim identity within the context of history.

klíčová slova: Bosnia and Herzegovina; genocide; war crimes; sexual violence; patriarchy; victimhood; motherhood

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení