AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 18 No 1 (2018), 85–87

David Satter, Čím méně víte, tím lépe spíte: Ruská cesta k teroru a diktatuře za Jelcina a Putina

Johana Černochová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2019.7
zveřejněno: 20. 02. 2019

Abstract

Book review: David Satter, Čím méně víte, tím lépe spíte: Ruská cesta k teroru a diktatuře za Jelcina a Putina. Praha: Prostor, 2018, 244 s. ISBN 978-80-7260-380-0

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení