AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 18 No 1 (2018), 59–82

Ke stavu péče o německé kulturní dědictví v českém pohraničí na příkladu Chomutovska

[On the State of Protection of German Cultural Heritage in the Czech Borderlands: The View from Chomutov]

Stanislav Děd

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2019.3
zveřejněno: 20. 02. 2019

Abstract

This discussion highlights the unsatisfactory state of care for local German cemeteries in the Czech borderlands, a topic that deserves attention not only in the context of the Czech-German relations, but also in the context of the celebration of 2018 as the European Year of Cultural Heritage. The author served as a director of the Regional Museum in Chomutov (Komotau), a town in north-western Bohemia. Against this background, he reflects on the causes of this dire state, pointing to the insufficient performance of the relevant Czech authorities in the protection of cultural heritage. Furthermore, he presents positive examples of civic engagement towards Czech-German reconciliation.

klíčová slova: Czech Republic; cultural heritage; cemeteries; Sudeten Germans; Czech-German relations; reconciliation

Published by the Karolinum Press. For permission to use please write to journals@karolinum.cz.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení