AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 17 No 1 (2017), 87–90

Peter Pomerantsev: Nothing is True and Everything is Possible: The Surreal Heart of the New Russia

Martin Kincl

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.20
zveřejněno: 04. 01. 2018

Abstract

Book Review: Peter Pomerantsev: Nothing is True and Everything is Possible: The Surreal Heart of the New Russia. New York, NY: Public Affairs, 2014. 241 pages. ISBN 978-1-61039-455-0

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení