AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 17 No 1 (2017), 83–87

Lívia Šavelková: Stvořitelova hra na cestě světem: Identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace

Lucie Kýrová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.19
zveřejněno: 04. 01. 2018

Abstract

Book Review: Lívia Šavelková: Stvořitelova hra na cestě světem: Identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace. DVD with ethnographic film Global Lacrosse Village. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 178 pages. ISBN 978-80-7395-960-9

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení