AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 17 No 1 (2017), 35–60

International Organizations in the Cold War: The Circulation of Experts Beyond the East-West Divide

Michel Christian, Sandrine Kott, Ondřej Matějka

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.17
zveřejněno: 04. 01. 2018

Abstract

This article aims to explain the existence and longevity of East-West contacts across the Iron Curtain between groups of actors in various international organizations. Three particular organizations, the International Labour Organization (ILO), the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), and the World Council of Churches (WCC), were chosen, all of which were involved in social, economic, and cultural issues. The official discourses of the era were clearly built in opposition to each other on each side of the Iron Curtain. This study allows us to understand the necessary conditions for the constitution of the groups of experts in the organizations who succeeded in working together, while still acknowledging their ideological differences. A focus on individual and collective actors and their career trajectories enables us to examine a hypothesis that specific “epistemic communities” gradually formed, based on convergent conceptions of moder- nity. In order to emphasize the global aspects of this process, our analysis pays attention to the North-South dimension as well as the East-West contacts. It examines the roles and perceptions ofrecently decolonized countries inside the chosen international organizations in order to identify another element contributing to the organizations’ stability.

Klíčová slova: transnational history; international organizations; Cold War; epistemic communities

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení