AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 17 No 1 (2017), 11–34

The ILO and East Central Europe: Insights into the Early Polish and Czechoslovak Interwar Years

Natali Stegmann

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.16
zveřejněno: 04. 01. 2018

Abstract

The International Labour Organization (ILO) was a part of the international order established by the Treaty of Versailles, which considered social and labor policies as fundamental to the building of a modern peaceful world. Politically, the formation of the Polish and Czechoslovak nation states was also part of the new European order. This article explores the collaboration between the governments of those states and the ILO, concentrating on the intersections between the international standards put forward by the ILO and the institutional continuity of the German and Austrian social insurance systems in the region. It illuminates the so far underreported heritage of transnational policy-making. Analyzing the work of the ILO’s national Correspondence Offices in Warsaw and Prague, the ratification of labor standards, and the enacting of social legislation, this article stresses, on the one hand, how standards of work became a subject of international and national control and, on the other, how a normative model of “work” arose.

Klíčová slova: International Labour Organization (ILO); Poland; Czechoslovakia; labor standards; social insurances; work

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení