AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 16 No 2 (2016), 65–85

Challenges of Diverse Migration Flows in Italy’s Autonomous Province of South Tyrol

Merita H. Meçe

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.12
zveřejněno: 19. 06. 2017

Abstract

Diverse migration flows have significantly increased in Italy’s autonomous province of South Tyrol since the 1990s. This new social phenomenon has presented a range of challenges to the province’s special autonomy status, which is based on power-sharing, proportional representation, a minority veto and the preservation of three old cultural and linguistic groups: German-, Italian-, and Ladin-speaking. This paper examines the challenges of diverse migration flows in South Tyrol with special emphasis on: a) the civil/political dimension, b) the socio-economic dimension, and c) the cultural dimension. It employs secondary quantitative data drawn from the statistical yearbooks of the autonomous province and conducts qualitative desk research on various legal and policy documents as well as other reports and studies. It finds that in the highly-divided society of South Tyrol, a defensive approach to migration propagated by the political elite and supported by provincial policies and laws increases the gap in legitimacy between new minorities arriving in migration and older existing linguistic minorities. Such a situation calls for more welcoming and inclusive approaches to address the issues raised by migration in the autonomous province.

klíčová slova: South Tyrol; migration; human rights; linguistic minorities; local representation in power-sharing

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení