AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 16 No 2 (2016), 39–64

The Migration and Refugee Crisis in Political Discourse in Slovakia: Institutionalized Securitization and Moral Panic

Jarmila Androvičová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.11
zveřejněno: 19. 06. 2017

Abstract

Immigration was a minor political topic in Slovakia before the outbreak of the refugee crisis in Europe in 2015. However, security discourse with regard to migration was institutionalized and represents the dominant view of migration. This paper analyzes the institutional basis for the dominant security discourse in Slovakia, using the concept of moral panic. It argues that the dominance of security discourse results from a consensus among politicians about cultural questions connected to migration and from a technocratic consensus among security professionals, experts and politicians who prioritize the security view of migration.

Klíčová slova: Slovakia; migration; European migrant crisis; political discourse; securitization; moral panic

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení