AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 16 No 1 (2016), 107–109

Marek Dluhoš, Vorové v zákoně – vůdcové zločinců postsovětského světa (od perestrojky k dnešku)

Štěpán Černoušek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.8
zveřejněno: 19. 06. 2017

Abstract

Recenze: Marek Dluhoš, Vorové v zákoně – vůdcové zločinců postsovětského světa (od perestrojky k dnešku). Praha: Vodnář, 2015, 204 s. ISBN 978-80-7439-100-2

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení