AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 16 No 1 (2016), 102–107

Dušan Drbohlav (ed.), Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj)

Oleg Šenšin

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.7
zveřejněno: 19. 06. 2017

Abstract

Recenze: Dušan Drbohlav, ed., Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – (rozvoj). Praha: Karolinum 2015, 284 s. ISBN 978-80-246-2995-7

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení