AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 16 No 1 (2016), 64–86

Řecká pravoslavná církev a její interpretace řecké ekonomické krize

[The Orthodox Church of Greece and its Interpretation of the Greek Economic Crisis]

Nikola Karasová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.3
zveřejněno: 19. 06. 2017

Abstract

For various reasons, the Greek economic crisis affected not only the material situation of Greek society, but the crisis also had a psychological impact on it. The decline of the Greek state and its inferior position within the EU created a collective trauma, which was then utilized by radical and extremist political parties. The Orthodox Church of Greece has seen the crisis as an opportunity to increase its influence within the society. In response to the crisis, it opted for a rather nationalist and populist discourse employing conspiracy theories and mobilizing its supporters by referring to critical moments of Greek national history, such as the Axis occupation during the Second World War. Based on an analysis of official statements by the Holy Synod of the Orthodox Church of Greece and its permanent Synod, this study attempts to explain how the Orthodox Church of Greece interpreted the causes, course, and consequences of the economic crisis, and how it evaluated the austerity measures proposed by the Troika and subsequently adopted by the Greek government and how the Orthodox Church defined its own role during this period.

klíčová slova: Orthodox Church of Greece; economic crisis; populism; conspiracy theories; Troika; Greece

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení