AUC STUDIA TERRITORIALIA
AUC STUDIA TERRITORIALIA

AUC Studia Territorialia je recenzovaný akademický časopis z oboru teritoriálních studií. Zaměřuje se na otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního vývoje zemí Severní Ameriky, Evropy a postsovětské Eurasie ve 20. a 21. století. Vznikl v roce 2001; v současnosti vychází dvakrát ročně, a to v elektronické a tištěné podobě. Publikuje původní odborné studie, recenze, zprávy o knižních novinkách, konferencích a probíhajícím výzkumu, jakož i jiné kratší odborné texty. Časopis vydává Institut mezinárodních studií FSV UK.

AUC STUDIA TERRITORIALIA, Vol 16 No 1 (2016), 13–43

Etno-nacionální emancipace sandžackých muslimů v pozdně osmanském a jugoslávském období

[The Ethno-National Emancipation of the Sandžak Muslims in the Late Ottoman]

Daniel Heler

DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2017.1
zveřejněno: 19. 06. 2017

Abstract

The Sandžak, or Sanjak of Novi Pazar, is a strategically important region situated between modernday Serbia, Montenegro, Bosnia, and Kosovo. It is well known for its great cultural, religious, and ethnic diversity. As such, the area represents an interesting field for research of inter-ethnic and interconfessional relations. The article traces the ethno-national emancipation of the local Slavic Muslim community since the early nineteenth century until the late 1980s and its confrontation with the nationalisms and expansionisms of the nascent Christian nations and states in the Balkans. It argues that the identity of the Sandžak Muslims transformed from a predominantly religious identity to a national one no earlier than during the socialist modernization in Yugoslavia in the post-WWII period.

klíčová slova: Sandžak; Bosniaks; Muslims; nation-building; Ottoman Empire; Yugoslavia

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1213-4449
E-ISSN: 2336-3231

Ke stažení