AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 66 No 1 (2020), 89–96

Personality Traits of The Criminal Encroaching on the Public Relations Ensuring the Inviolability of the Personal (Physical) Freedom in Russia

Aleksandr N. Kaliuzhnyi, Nikolai G. Shurukhnov

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2020.6
zveřejněno: 06. 03. 2020

Abstract

The study of man by the methods of such sciences as psychology, sociology, forensic science and criminology makes it possible to substantiate the individuality of a person and the dependence of his actions and actions on the formed interests, value orientations, ideals, life goals representing personality traits. These signs determine the behavior of the victim, provoke the perpetrators to commit a crime, affect the methods of committing a crime. Based on a study of 320 criminal cases of violations of personal freedom, the victims are classified into two groups: a) victims who were intended for physical exploitation in order to obtain material benefits; b) victims whom the criminals did not plan to exploit, but intended to get a ransom for them, to appropriate their vehicles and property vehicles. Each of these groups is characterized by specific personality traits, the knowledge of which allows you to establish the circumstances of the crime, which are guidelines for organizing an investigation, extension and version control, searching for traces and means of crime, and ultimately identifying the offender.

Klíčová slova: personality; criminal; personal freedom; investigation; classification of victims; reasons for attacks on freedom

reference (26)

1. ALISON, L. - BENNELL, C. - MOKROS, A. - ORMEROD, D. The personality paradox in offender profiling: A theoretical review of the processes involved in deriving background characteristics from crime scene actions. Psychology, Public Policy, and Law. 2002, No. 8, p. 115-135. CrossRef

2. BEAUREGARD, E. - LUSSIER, P. - PROULX, J. Criminal profiling: International theory, research, and practice. Humana Press, Totowa, NJ, 2008, pp. 89-113. CrossRef

3. CLUTTERBUCK, R. Organization of a Long-term Kidnap. In: Kidnap, Hijack and Extortion: The Response. Palgrave Macmillan, London, 1987. CrossRef

4. DE BOER-BUQUICCHIO, M. Sale of Children and Trafficking in Children as International Crimes. In: Winterdyk J., Jones J. (eds) The Palgrave International Handbook of Human Trafficking, Palgrave Macmillan, Cham, 2019. CrossRef

5. DESAI, M. - GOEL, S. Child Rights to Prevention of Commercial Exploitation. In: Child Rights Education for Inclusion and Protection. Rights-based Direct Practice with Children, Springer, Singapore, 2018. CrossRef

6. DZHORDAN, E. An Annotated Guide to the UN Protocol Against Trafficking in Persons, Мoscow, Nauka, 2005.

7. FOLAMI, O. - NAYLOR, R. Police and cross-border crime in an era of globalisation: The case of the Benin-Nigeria border. Secur J. 2017, No. 30, p. 859. CrossRef

8. GURNITSKIY, A. The identity of the offender, classified as poor. Society and law. 2014, vol. 2, No. 48, p. 152-157.

9. HAKKANEN, H. - LINDLOF, P. - SANTTILA, P. Crime scene actions and offender characteristics in a sample of Finnish stranger rapes. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. 2004, No. 1, p. 17-32. CrossRef

10. HANSON, K. - BUSSIERE, M. Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1998, No. 66, p.348-362. CrossRef

11. HORNER, C. My Child, Your Womb, Our Contract: The Failure of Contract Law to Protect Parties in Gestational Surrogacy. In: Campo-Engelstein L., Burcher P. (eds) Reproductive Ethics. Springer, Cham, 2017, pp. 137-149. CrossRef

12. KARASEVA, M. Criminal liability for crimes against individual freedom. Dissertation of the candidate of legal sciences, Мoscow, 2007, 186 p.

13. KARASЕVA, M. Criminal liability for abduction of a person. Bulletin of the North-Caucasian State Technical University. 2017, vol. 4, No. 31, p. 148-152.

14. KURSAYEV, A. The identity of the criminal, using slave labor. Altai legal Bulletin. 2017, vol. 3, No. 19, p. 93-97.

15. KUZ'MIN, M. The identity of the criminal with a special legal status as an element of the criminalistic characteristics of crimes. Investigation of crimes: problems and ways to solve them. 2014, vol. 6, No. 6, p. 213-221.

16. NAVIA, C. - OSSA, M. Family Functioning, Coping, and Psychological Adjustment in Victims and Their Families Following Kidnapping. Journal of Traumatic Stress. 2003, vol. 16, No. 1, p. 107-112. CrossRef

17. OZIEL, S. - GOODWILL, A. - BEAUREGARD, E. Variability in Behavioural Consistency Across Temporal Phases in Stranger Sexual Offences. Journal of Police and Criminal Psychology. 2015, vol. 30, No. 3, p. 176-190. CrossRef

18. PSHIVA, R. - SUAREZ, G. Capital crimes: kidnappings and corporate investment in Colombia. In: Di Tella et al. (ed) The economics of crime: lessons for and from Latin America. Chicago, National Bureau of Economic Research, 2010.

19. SCHIMMENTI, A. - PASSANISI, A. - PACE, U. - MANZELLA, S. - CARLO, G. - CARETTI, V. The Relationship Between Attachment and Psychopathy: A Study with a Sample of Violent Offenders. Current Psychology. 2014, vol. 33, No. 3, p. 256-270. CrossRef

20. SELTEN, R. A Simple Game Model of Kidnapping. Models of Strategic Rationality. Part of the Theory and Decision Library C, book series, 1988, p. 77-93. CrossRef

21. SHEVCHENKO, L. Personality of a criminal in a gender dimension. Personality, family and society: questions of pedagogy and psychology. 2016, vol. 12, No. 69, p.33-41.

22. SMIRNOV, A. The identity of a violent criminal recidivist. Eurasian legal journal. 2010, vol. 6, No. 25, p. 113-117.

23. VANNINI, M. - DETOTTO, C. - MCCANNON, B. Ransom Kidnapping. Encyclopedia of Law and Economics. 2019. CrossRef

24. VENEDIKTOV, N. The identity of the offender in criminology and criminology. Bulletin of Tomsk State University. 2014, No. 384, p. 148-152.

25. VOLKOV, A. Legal and forensic problems of identifying and disclosing a person's abduction. Dissertation of the candidate of legal sciences. Мoscow, 2002, 192 p.

26. YEGOROV, V. Personality of a tax criminal. Actual problems of economics and law. 2010, vol. 2, No. 14, p. 149-155.

Creative Commons License
Personality Traits of The Criminal Encroaching on the Public Relations Ensuring the Inviolability of the Personal (Physical) Freedom in Russia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení