AUC INTERPRETATIONES
AUC INTERPRETATIONES
AUC Interpretationes (Acta Universitatis Carolinae Interpretationes Studia Philosophica Europeanea) je filosofický časopis zaměřený na evropskou filosofii 20. století, zejména na francouzskou a německou filosofii a fenomenologii.

AUC INTERPRETATIONES, Vol 8 No 2 (2018), 120–126

Conclusion: Interculturalité et Médialité − L’urgence de repenser notre rapport au(x) monde(s) aujourd’hui

[Conclusion: Interculturality and Mediality - The urgency to rethink our relationship to the world(s) today]

Elise Coquereau-Saouma

DOI: https://doi.org/10.14712/24646504.2020.8
zveřejněno: 30. 06. 2020

Abstract

Conclusion of themes interculturality and mediality

Creative Commons License
Conclusion: Interculturalité et Médialité − L’urgence de repenser notre rapport au(x) monde(s) aujourd’hui is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1804-624X
E-ISSN: 2464-6504

Ke stažení