AUC INTERPRETATIONES

AUC INTERPRETATIONES

Jak publikovat v AUC Interpretationes

Jednotlivá čísla jsou naplňována na základě Call for papers zveřejňovaných na stránkách http://europhilomem.hypotheses.org/interpretationes. Rukopisy zasílejte hostujícím editorům uvedeným v Call for papers konkrétních čísel.

Časopis zveřejňuje také knižní recenze, zprávy a nekrology. Texty tohoto typu zasílejte Michelu Pepeovi (michele.pistes@gmail.com), Abbedu Kanoorovi (abbedkanoor@yahoo.com) nebo Xavieru Briereovi (xavier.briere@umontreal.ca).

Uveďte svou domovskou instituci a kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy). Autoři neplatí žádné publikační poplatky. Pokyny pro autory naleznete v dokumentech „Lignes directrices aux auteurs“ a „Richtlinien für Autoren“.

Recenzní řízení

Každý rukopis recenzují dva anonymní nezávislí odborníci (double blind peer review). O výsledku recenzního řízení je autor zpraven v nejkratším možném termínu. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykové úpravy textu. Autoři mají možnost zkontrolovat stylistické a další opravy v průběhu korektury.

Časopis vychází dvakrát ročně.

Otevřený přístup

Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že AUC Interpretationes je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu

Časopis AUC Interpretationes používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 180 Kč
ISSN: 1804-624X
E-ISSN: 2464-6504

Ke stažení