ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 65 No 3 (2022), 75–82

Serum Citrulline and Ornithine: Potential Markers of Coeliac Disease Activity

Ladislav Douda, Radomír Hyšpler, Martin Mžik, Doris Vokurková, Marcela Drahošová, Vít Řeháček, Eva Čermáková, Tomáš Douda, Jiří Cyrany, Tomáš Fejfar, Václav Jirkovský, Marcela Kopáčová, Blanka Kupková, Tomáš Vašátko, Ilja Tachecí, Jan Bureš

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2022.22
zveřejněno: 02. 02. 2023

Abstract

Introduction: To date, there is not generally accepted and universal indicator of activity, and functional integrity of the small intestine in patients with coeliac disease. The aim of our study was to investigate whether serum concentrations of the non-essential amino acids citrulline and ornithine might have this function. Methods: We examined serum citrulline and ornithine concentrations in a subgroup of patients with proven coeliac disease and healthy controls (blood donors). Results: A total of 94 patients with coeliac disease (29 men, mean age 53 ± 18 years; 65 women, mean age 44 ± 14 years) and 35 healthy controls (blood donors) in whom coeliac disease was serologically excluded (10 men, mean age 51 ± 14 years; 25 women, mean age 46 ± 12 years) were included in the study. Significantly lower concentrations of serum ornithine were found in patients with coeliac disease (mean 65 ± 3 μmol/L; median 63 μmol/L, IQR 34 μmol/L, p < 0.001). No statistically nor clinically significant differences were found in the citrulline concentrations between the study and control group. Conclusions: Serum ornithine (but not citrulline) may be useful for assessing the functional status of the small intestine in uncomplicated coeliac disease. Further studies involving more detailed analysis of dietary and metabolic changes in patients will be needed to reach definitive conclusions.

klíčová slova: coeliac disease; citrulline; ornithine

Creative Commons License
Serum Citrulline and Ornithine: Potential Markers of Coeliac Disease Activity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení