ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 4 (2021), 213–217

Determination of Cadmium and Chromium in Fruit Spirits Intended for Own Consumption Using Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry

Mária Tatarková, Tibor Baška, Romana Ulbrichtová, Stanislav Kuka, Miroslava Sovičová, Eliška Štefanová, Eva Malobická, Henrieta Hudečková

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2022.4
zveřejněno: 04. 03. 2022

Abstract

Introduction: Analysis of the occurrence of cadmium and chromium in selected samples of fruit spirits intended for own consumption. Material and methods: In our pilot study, we analysed 89 samples of fruit spirits intended for own consumption. The samples were mineralized with use of microwave decomposition system MULTIWAVE 60 50 Hz and analysed by atomic absorption spectrometry with a graphite furnace (AAS GBC XPLORAA 5000 with GF 5000). Results: Most of the analysed samples originated from plums (39), apples (38) and pears (5). The average ethanol concentration was 53.7%. Cadmium and chromium were detected in all samples. The highest concentration of chromium and cadmium was found in the apple spirit (31.9 ± 6.6 μg/l and 40.1 ± 8.3 μg/l). Conclusions: The ethanol concentration in the samples was higher than in distribution spirits. Concentrations of chromium in all samples did not exceed the limit given by the Slovak legislation or the limit of the AMPHORA. The permissible cadmium concentration (10 μg/l according to the AMPHORA) was exceeded in 9 samples. This indicates the potential importance of cadmium compared to chromium. Due to the lack of information in this field, the study presents an important starting point for further research.

Klíčová slova: fruit spirits; cadmium; chromium; concentrations; analysis

Creative Commons License
Determination of Cadmium and Chromium in Fruit Spirits Intended for Own Consumption Using Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení