ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 3 (2021), 165–169

Laparoscopic Right Hemicolectomy for Appendiceal Mucocele

Eva Kudelová, Martin Grajciar, Marek Smolar, Michal Kalman, Ľudovít Laca

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.28
zveřejněno: 11. 11. 2021

Abstract

Appendiceal mucocele is a rare disease with an incidence of 0.07–0.63% of all appendectomies and was first described in 1842 by Carl von Rokitansky. It is defined as an abnormal intraluminal accumulation of mucin. The clinical picture of AM can vary from asymptomatic mass in the right lower quadrant to symptoms of acute appendicitis. In some cases, AM can be found accidentally on CT performed due to other reasons or during surgery. Diagnosis consists mainly of imaging methods such as ultrasound, CT, and MRI with the finding of encapsulated cystic mass with calcifications. The main goal of surgical treatment is to remove an intact mucocele and prevent spillage of mucin into the peritoneal cavity. We present a case of large mucocele treated with laparoscopic right hemicolectomy.

Klíčová slova: mucocele; laparoscopy; appendix; hemicolectomy

Creative Commons License
Laparoscopic Right Hemicolectomy for Appendiceal Mucocele is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení