ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 2 (2021), 129–131

Association of GDF5 rs143383 Polymorphism with Susceptibility to Total Knee Replacement: A Systematic Review and Meta-Analysis

George Paraskevas, Konstantinos Koutsouflianiotis, Chrysanthos Chrysanthou, Kalliopi Iliou, Nikolaos Syrmos, Marios Salmas

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.22
zveřejněno: 02. 08. 2021

Abstract

In the current study, we display a rare association of an aberrant innervation of the sternocleidomastoid muscle by the ansa cervicalis (AC) with a tortuous common carotid artery (TCCA). In specific, in a male cadaver we observed on the right side of the cervical region, a nerval branch of remarkable size originating from the most distal part of the AC’s superior root and after piercing the superior belly of the omohyoid muscle innervated the distal portion of the sternocleidomastoid muscle. Furthermore, we noticed a tortuous course of the initial part of the right common carotid artery. We discuss the surgical significance of the awareness of AC’s variations during neurotisation of the recurrent laryngeal nerve in cases of its damage, as well as the importance of aberrant innervation of the sternocleidomastoid muscle by AC for the preservation of muscle’s functionality after accessory nerve’s damage. Furthermore, we highlight the fact, that the knowledge of the relatively uncommon variant, such as TCCA is crucial for the physician in order to proceed more effectively in differential diagnosis of a palpable mass of the anterior cervical region or deal with symptoms such as dyspnea, dysphagia or symptoms of cerebrovascular insufficiency.

Klíčová slova: ansa cervicalis; common carotid artery; tortuosity; sternocleidomastoid muscle; variations

Creative Commons License
Association of GDF5 rs143383 Polymorphism with Susceptibility to Total Knee Replacement: A Systematic Review and Meta-Analysis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení