ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 1 (2021), 36–41

A Case Series of Malignant Otitis Externa Mimicking Malignancy

Vengathajalam Selvamalar, Nik Adilah Nik Othman, Mohd Khairi Daud

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.6
zveřejněno: 14. 04. 2021

Abstract

Malignant otitis externa is an inflammation of the external auditory canal with preceding osteomyelitis of the temporal bone and the adjacent structures that could be potentially lethal. Malignant otitis externa may present with cranial nerve involvements and massive spread of disease mimicking nasopharyngeal carcinoma or any other malignancies on imaging. Two elderly patients who presented with severe otalgia and significant facial nerve palsy and lower cranial nerve palsies showing extensive spread of disease are reported in this case series. They both had resolution of disease after a prolonged course of antibiotics and cortical mastoidectomy for disease clearance in one of them.

Klíčová slova: malignant otitis externa; Pseudomonas aeruginosa; osteomyelitis; cranial nerves palsies

Creative Commons License
A Case Series of Malignant Otitis Externa Mimicking Malignancy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení