ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 64 No 1 (2021), 29–35

Endoscopic Third Ventriculostomy for Obstructive Hydrocephalus and Ventriculocystostomy for Intraventricular Arachnoid Cysts

Bekir Akgun, Sait Ozturk, Omer Batu Hergunsel, Fatih Serhat Erol, Fatih Demir

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2021.5
zveřejněno: 14. 04. 2021

Abstract

Objective: To evaluate and discuss the outcomes of a combination of ventriculocystostomy (VC) and endoscopic third ventriculostomy (ETV) for obstructive hydrocephalus (HCP) due to ventricular/cisternal arachnoid cysts, and only ETV for obstructive HCP due to different etiologies. Methods: We retrospectively reviewed all 40 symptomatic patients (aged 4 months – 61 years) of obstructive HCP treated by ETV or VC+ETV during October 2014 – April 2019. VC+ETV was performed in 7 patients with intraventricular/cisternal arachnoid cyst and obstructive HCP. Only ETV was performed in 33 patients with obstructive HCP due to other etiologies. Results: Successful ETV or VC+ETV surgery was performed in 35 patients. The procedure failed in 5 patients aged < 1 year; all these 5 patients had a head circumference (HC) of > 90 percentile at the time of surgery. Another 5 patients aged < 1 year showed successful ETV, with a HC of 75–90 percentiles. Conclusion: ETV is a successful alternative treatment for obstructive HCP. The ventricular size may not demonstrate a remarkable reduction post-ETV than post-shunting. Accordingly, increased intracranial pressure may not effectively decrease during the early period post-ETV than post-shunting. Therefore, the success rates of VC and/or ETV are low in very young patients with very high HCs (> 90 percentile).

Klíčová slova: endoscope; third ventriculostomy; ventriculocystostomy

Creative Commons License
Endoscopic Third Ventriculostomy for Obstructive Hydrocephalus and Ventriculocystostomy for Intraventricular Arachnoid Cysts is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení