ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 4 (2020), 183–187

Comparing the Efficacy of Sequential and Standard Quadruple Therapy for Eradication of H. Pylori Infection

Mohsen Razavizadeh, Abbas Arj, Maryam Madani, Hamidreza Gilassi

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.61
zveřejněno: 22. 12. 2020

Abstract

Background: The aim of this study was comparison the effectiveness of sequential and standard quadruple therapy on eradication of H. pylori infection. Methods: This clinical trial study was conducted on 160 patients with dyspepsia or gastroduodenal ulcer. Patients were randomly divided into two groups. Group A (standard regimen) received omeprazole, amoxicillin, clarithromycin and bismuth subcitrate for 2 weeks. Group B (sequential regimen) received omeprazole and amoxicillin in 5 days and omeprazole, tinidazole and levofloxacin in 5 days. After the end of treatment regimens, 20 mg omeprazole was administered twice daily for 3 weeks. H. pylori eradication was assessed 2 months after antibiotic treatment via fecal antigen. Results: Frequency of H. pylori eradication in group A and B was observed in 55 (68.8%) and 63 patients (78.8%), respectively. No significant difference was seen between two groups, regarding H. pylori eradication (p = 0.15). The most common side effects in group A, B were bitterness of mouth (63.8%) and nausea (16.2%), respectively (p < 0.001). Conclusion: Although no significant difference was seen between two groups regarding eradication of H. pylori infection, higher rate of H. pylori eradication was seen in group B than group A. Thus, sequential regimen was a more appropriate regimen with fewer complications.

Klíčová slova: H. pylori infection; sequential therapy; standard triple-drug therapy; eradication

Creative Commons License
Comparing the Efficacy of Sequential and Standard Quadruple Therapy for Eradication of H. Pylori Infection is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení