ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 4 (2020), 176–182

Safety and Efficacy of Using Tranexamic Acid at the Beginning of Robotic-Assisted Radical Prostatectomy in a Double-Blind Prospective Randomized Pilot Study

Michal Balík, Josef Košina, Petr Hušek, Miloš Broďák, Filip Čečka

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.60
zveřejněno: 22. 12. 2020

Abstract

Background: The prophylactic administration of tranexamic acid has been shown to be appropriate for procedures with a high risk of perioperative bleeding in cardiac surgery and orthopaedics. In urology the ambiguous results have been reported. Our goal was to evaluate the effect of tranexamic acid administration in robotic-assisted radical prostatectomy (RARP). A pilot, prospective, double-blind, randomized study was conducted to evaluate this effect. Methods: The study included 100 patients who received RARP in the period from April 2017 to January 2018. The patients were randomly assigned to study and control groups of 50 patients each. Results: The median follow-up was 6 months. Lower haemoglobin level drop weighted for gram of operated prostate was observed in the study group when treating the dorsal vein complex (DVC) at the beginning of the procedure (p = 0.004 after 3 hours and p < 0.001 after 24 hours). There was no evidence of any serious side effect of tranexamic acid. Conclusion: We demonstrated the safety of tranexamic acid at RARP. In addition, we showed that administration of tranexamic acid at the beginning of RARP significantly reduces the decrease in haemoglobin after the procedure when treating the DVC at the beginning of the procedure.

Klíčová slova: tranexamic acid; robotic-assisted radical prostatectomy; prostate carcinoma

Creative Commons License
Safety and Efficacy of Using Tranexamic Acid at the Beginning of Robotic-Assisted Radical Prostatectomy in a Double-Blind Prospective Randomized Pilot Study is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení