ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 3 (2020), 133–136

Anomalous Course of Accessory Splenic Arteries in Gastrosplenic Ligament: Case Report and Clinico-Embryological Basis

Rajprasath Ramakrishnan, Dinesh Kumar Viswakumar, Bhavani Prasad Goriparthi

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.31
zveřejněno: 01. 10. 2020

Abstract

Accessory splenic arteries in the gastrosplenic ligament constitute one of the extremely sub-component of abdominal vasculature variations and it is imperative to recognize this anomaly while planning for complex surgeries in the supra-colic compartment. We report the case of accessory splenic arteries in an approximately 50-year-old male cadaver encountered during routine educational dissection. One of them arising from left gastroepiploic artery supplies the spleen in addition to splenic artery. Another variant vessel bifurcated to enter greater omentum and anterior pole of spleen, as discrete branches. The anatomical vascular variation, if recognized during the imaging work-ups for elective surgical procedures could avoid potential iatrogenic blood loss.

Klíčová slova: abdominal vasculature; splenectomy; accessory splenic artery; left gastroepiploic artery

Creative Commons License
Anomalous Course of Accessory Splenic Arteries in Gastrosplenic Ligament: Case Report and Clinico-Embryological Basis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení