ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 3 (2020), 128–132

Iron Deficiency as Cause of Dysphagia and Burning Mouth (Plummer-Vinson or Kelly-Patterson Syndrome): Case Report

Vladimíra Radochová, Radovan Slezák, Jakub Radocha

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.30
zveřejněno: 01. 10. 2020

Abstract

The clinical presentation of iron deficiency can be very heterogeneous, including various oral and other mucosal problems. Here, in this case, we report the patient with burning mouth and dysphagia symptoms where iron deficiency was found to be the underlying cause after several months of investigations. This clinical syndrome is called Plummer-Vinson syndrome. It is sporadic with an incidence less than 0.1% of patients suffering from iron deficiency anemia.

Klíčová slova: iron deficiency; anemia; dysphagia; burning mouth

Creative Commons License
Iron Deficiency as Cause of Dysphagia and Burning Mouth (Plummer-Vinson or Kelly-Patterson Syndrome): Case Report is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení