ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 1 (2020), 10–17

Epidemiology of Melanoma in the Czech Republic in East Bohemia in the Period 2002–2017 and the Effect of the Annual Sunshine Exposure

Jarmila Čelakovská, Josef Bukač, Lenka Čáková, Marie Šimková, Eva Jandová

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.10
zveřejněno: 18. 05. 2020

Abstract

Aim: The evaluation of the trend in the occurrence of melanoma nodulare, melanoma superficiale, lentigo maligna and melanoma in situ in the period of 2002–2017 in East Bohemia region in the Czech Republic. We examine if the annual numbers of hours of sunshine could affect the number of patients with melanoma. Method: In the peridod of 2002–2017, altogether 2230 patients with new diagnosis of melanoma were examined. We studied 1) If there is some trend in the occurrence of lentigo maligna and melanoma in situ, melanoma superficiale, and melanoma nodulare and if there is a difference in the age of patients with this diagnosis (adjusted calculation of specific kind of melanomas and adjusted calculation of age). 2) If the annual numbers of hours of sunshine affect the trend in the occurrence of melanoma and if the annual numbers of hours of sunshine affect the body site of melanoma. Results and conclusion: Our study confirmed that the number of patients with lentigo maligna and melanoma in situ had increased in East Bohemia region in the period of 2002–2017. The number of melanomas of nodular and superficial type does not increase. The total number of melanomas in this period does not increase either. No difference of the age of patients with melanoma nodulare, superficiale, lentigo maligna and melanoma in situ was confirmed. We confirmed no relation of the annual numbers of hours of sunshine to the number of melanoma and to the body site of melanoma.

Klíčová slova: melanoma; sunshine exposure; lentigo maligna; melanoma in situ; adjusted calculation

Creative Commons License
Epidemiology of Melanoma in the Czech Republic in East Bohemia in the Period 2002–2017 and the Effect of the Annual Sunshine Exposure is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení