ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 63 No 1 (2020), 1–9

Melanoma Incidence in Czech Republic, the Relation between Histology, Body Site of Melanoma, and Duration of Lesions

Jarmila Čelakovská, Josef Bukač, Lenka Čáková, Marie Šimková, Eva Jandová

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.9
zveřejněno: 18. 05. 2020

Abstract

Aim: To evaluate the occurrence of melanoma in the period 1996–2017 in East Bohemia region in the Czech Republic. Method: We studied the incidence of melanoma and the age of diagnosis (adjusted calculation) and the parameters such as histology, body site of lesions, the length of the duration of lesions in 2810 patients. Results and conclusion: No change in the occurrence of melanoma and in age of melanoma during this period was found. The difference between men and women was not confirmed in histology, but the difference between men and women was confirmed in the body site of lesion and in the length of duration of lesion. No relation between the length of duration of lesions from which melanoma had originated and its histology was confirmed. The relation was confirmed between histology and body site of melanoma. The relation between the body site and the length of duration of previous lesions was confirmed also. The increasing occurrence of melanoma on the trunk according to the duration of the previous lesions was confirmed.

Klíčová slova: incidence of melanoma; histology of melanoma; body site of melanoma

Creative Commons License
Melanoma Incidence in Czech Republic, the Relation between Histology, Body Site of Melanoma, and Duration of Lesions is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení