ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 62 No 4 (2019), 170–173

Ultrashort ssDNA in Retinoblastoma Patients Blood Plasma Detected by a Novel High Resolution HPCL Technique: a Preliminary Report

Kirill V. Ermakov, Alexander A. Bukhvostov, Alexander S. Vedenkin, Sergey V. Stovbun, Anton S. Dvornikov, Dmitry A. Kuznetsov

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.8
zveřejněno: 10. 02. 2020

Abstract

A significant population of ultrashort (50–150n) single-stranded DNA fragments were found in exosome-free blood plasma of retinoblastoma patients (6.84 ng mL−1), but not in plasma of healthy donors. An original high resolution HPLC technique has been proposed to reveal and characterize this peculiarity. To solve this task, a novel molecular size exclusion – anion exchange analytical technique was developed. Its applicability to diagnostics and oncogenesis research is quizzed here.

Klíčová slova: Retinoblastoma; blood plasma; cfDNA; ssDNA; HPLC

Creative Commons License
Ultrashort ssDNA in Retinoblastoma Patients Blood Plasma Detected by a Novel High Resolution HPCL Technique: a Preliminary Report is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení