ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 62 No 4 (2019), 166–169

Drug-Induced Hemolysis in G6PD Deficiency: an Unusual Presentation of a Common Clinical Condition

Anudeep Padakanti, Ashok Shenoy, Ashwin Kamath, Mahabala Chakrapani

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.7
zveřejněno: 10. 02. 2020

Abstract

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency can present a diagnostic dilemma owing to the varying degrees of disease severity and the wide range of precipitating factors. Here, we report a case of a 56-year-old man who presented with signs and symptoms of heart failure and, during the course of treatment, developed intravascular hemolysis. On investigation, he was found to be G6PD deficient. Following discontinuation of the fixed-dose combination of isosorbide dinitrate and hydralazine, the clinical condition of the patient improved, and there were no further episodes of hemolysis. The case highlights the need for a high degree of suspicion of G6PD deficiency in patients with unexplained signs and symptoms of intravascular hemolysis.

Klíčová slova: G6PD deficiency; isosorbide dinitrate; hydralazine; intravascular hemolysis

Creative Commons License
Drug-Induced Hemolysis in G6PD Deficiency: an Unusual Presentation of a Common Clinical Condition is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení