ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 62 No 1 (2019)

Dual Tracer 99mTc-pertechnetate/99mTc-MIBI Dual-Time-Point SPECT/CT Parathyroid Gland Assessment Regarding to Parathyroid Gland Size and Biochemical Parameters – Two Years Single Imaging Centre Experience
Eva Krčálová, Jiří Horáček, Edita Nováková, Miroslav Cvejn, Daša Lazaráková, Radek Mikulecký, Jiří Máslo, Jitka Čepková, Jan Tilšer, Jiří Doležal

Prevalence of Musculoskeletal Disorders Symptoms among Czech Dental Students. Part 2: the Predictive Value of Digital Assessment
Martin Kapitán, Nela Pilbauerová, Lenka Vavřičková, Zdeňka Šustová, Stanislav Machač

Alteration of Thiol-Disulphide Homeostasis in Fibromyalgia Syndrome
Ayca Tuzcu, Rabia Aydogan Baykara, Murat Alışık, Ahmet Omma, Gunseli Karaca Acet, Erdal Dogan, Medine Cumhur Cure, Fatih Duygun, Erkan Cure, Ozcan Erel

Nightstick Fractures: Outcomes of Operative and Non-Operative Treatment
Mohammed Ali, D. I. Clark, Amole Tambe

Thoracic Radiography Characteristics of Drug Sensitive Tuberculosis and Multi Drug Resistant Tuberculosis: a Study of Indonesian National Tuberculosis Prevalence Survey
Rosalia Sri Sulistijawati, Aziza Ghanie Icksan, Dina Bisara Lolong, Fariz Nurwidya

Cytotoxic Effects of Pistacia Atlantica (Baneh) Fruit Extract on Human KB Cancer Cell Line
Zohreh Jaafari-Ashkvandi, Saeed Yousefi Shirazi, Somayeh Rezaeifard, Azadeh Hamedi, Nasrollah Erfani

Actinomycotic Endomyometritis Associated with a Long-Term Use of Intrauterine Device Lasting for 42 Years
Vladimír Bartoš, Jana Doboszová, Martin Sudek

Intradural Extramedullary Epidermoid Cyst at the Conus Medullaris Level with Thoracic Syringomyelia: a Case Report
Bekir Akgun, Ahmet Cemil Ergun, Ibrahim Hanifi Ozercan, Selman Kok

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení