ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 57 No 2 (2014)

Cellular Responses to Egg-Oil (Charismon©)
Jürgen Bereiter-Hahn, August Bernd, Heike Beschmann, Irina Eberle, Stefan Kippenberger, Maila Rossberg, Valentina Strecker, Nadja Zöller

Radioiodine Treatment of Graves’ Disease – Dose/Response Analysis
Jitka Čepková, Jiří Horáček, Jaroslav Vižďa, Jiří Doležal

The VEGF and BMP-2 Levels in Patients with Ankylosing Spondylitis and the Relationship to Treatment with Tumour Necrosis Factor Alpha Inhibitors
Marian Tošovský, Petr Bradna, Ctirad Andrýs, Kateřina Andrýsová, Eva Čermáková, Tomáš Soukup

The Chernobyl Accident, the Male to Female Ratio at Birth and Birth Rates
Viktor Grech

Effects of Rehabilitation Services on Anxiety, Depression, Care-Giving Burden and Perceived Social Support of Stroke Caregivers
Ali Yavuz Karahan, Sami Kucuksen, Halim Yilmaz, Ali Salli, Tayfun Gungor, Muhammed Sahin

Non-Adherence in Seniors With Dementia – a Serious Problem of Routine Clinical Practice
Jan Lužný, Kateřina Ivanová, Lubica Juríčková

Clinical Case Report of a Large Antrochoanal Polyp
Cveta Špadijer-Mirković, Aleksandar Perić, Biserka Vukomanović-Đurđević, Ivan Stanojević

A Case of Closed Loop Small Bowel Obstruction Within a Strangulated Incisional Hernia in Association With an Acute Gastric Volvulus
Nik Ritza Kosai, H. S. Gendeh, M. Noorharisman, Paul Anthony Sutton, Srijit Das

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694