ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 56 No 4 (2013)

Immunohistochemistry in Diagnosis of Extranasopharyngeal Angiofibroma Originating from Nasal Cavity: Case Presentation and Review of the Literature
Aleksandar Perić, Jelena Sotirović, Snežana Cerović, Ljubica Živić

The Effect of Fetal Calf Serum on Human Dental Pulp Stem Cells
Jakub Suchánek, Tereza Suchánková Kleplová, Martin Kapitán, Tomáš Soukup

The Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Dentists in the Czech Republic
Zdeňka Šustová, Lenka Hodačová, Martin Kapitán

Use of the NovaBone® Augmentation Material in the Treatment of Chronic Periodontitis. Preliminary Communication
Radovan Slezák, Vladimíra Paulusová

Secular Trends and Latitude Gradients in Sex Ratios at Birth in the Former Soviet Republics
Victor Grech

Inadvertent Complication of Prosthetic Valve Surgery: Leaflet Perforation
Mehmet Dogan, Sadik Acikel, Ugur Arslantas, Tolga Cimen, Ekrem Yeter

Oncocytic Schneiderian Papilloma of Frontal Sinus
David Kalfeřt, Jan Laco, Petr Čelakovský, Katarína Smatanová, Marie Ludvíková

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694