Blog

Tabook 2020

02. 10. 2020 Dominika Jozová, fotograf Vladimír Šigut

V rámci pátečního a sobotního programu knižního festivalu Tabook v Táboře lze navštívit několik besed a rozhovorů s našimi autory; samozřejmostí je i náš stánek s knihami, které si budete moci zakoupit na místě s 20% slevou.

A na co se přesně můžete těšit?

PÁTEK 2. 10. 2020

 

Splendid isolation v epoše renesance/debata

15:00–16:30 Divadlo Oskara Nedbala – DON klub

Petrarkovo „otium“ a Montaignova  věž. Jiří Pelán a Václav Jamek diskutují o myšlení a postojích renesančních umělců u příležitosti vydání knihy Václav Černý – Jiří Pelán, Italská renesanční literatura.


Jaroslav Čechura: Krizový management barokní ekonomiky?/přednáška

16:30–17:30 Divadlo Oskara Nedbala – DON klub

Dvojice monografií (Krizový management barokní ekonomiky? Panství Třeboň a Hluboká nad Vltavou za prvních Schwarzenberků (1660–1720) a Neklidné 17. století – jihočeský venkov v proměnách válečného věku se zabývá jedním z důležitých témat starších českých dějin – domnělými či skutečnými změnami, které přinesla bitva na Bílé hoře a třicetiletá válka. Oproti tradičním představám o zásadním zhoršení sociálních podmínek na českém venkově prokazují obě monografie na základě podrobného analytického studia velkých majetkových komplexů v jižních Čechách skutečný stav věci. Nejednou deklarovaná přísnost vrchnosti měla své meze. Šlechtic byl nejenom pánem, ale i „otcem“ svých poddaných, kterým poskytoval v případě ohrožení pomoc a ochranu – například při nedostatku obilí. Monografie vedou k závěru, že starý a neustále oživovaný model tzv. druhého nevolnictví je překonané badatelské klišé.


SOBOTA 3. 10. 2020

Studia Poetica/debata

10:30–11:30 Divadlo Oskara Nedbala – DON klub

Proč potřebujeme číst teoretické práce o poezii a proč o ní musíme přemýšlet? Jaký je život poezie mimo hranice žánrů, forem a témat – a národních jazyků – v naší tradici a myšlení? Josef Hrdlička, Mariana Machová a Justin Quinn diskutují nejen o svých plánech s novou edicí Studia poetica Nakladatelství Karolinum.


Bohumil Kubišta a Evropa – Marie Rakušanová/přednáška

14:00–15:30 Jednota

Autorka představí publikaci Bohumil Kubišta a Evropa, která vychází v roce 2020 v nakladatelství Karolinum v českém a v anglickém jazyce. Kniha nabízí nové zhodnocení díla významného českého moderního umělce Bohumila Kubišty, a to způsobem, který přesahuje tradiční formát uměleckohistorické monografie. Kubištovu tvorbu sleduje prostřednictvím rozkrývání složitých uměleckých, kulturních a historických vztahů v rámci Evropy počátku 20. století. Zkoumá však také pozdější recepci jeho díla a dokládá problematičnost psaní dějin středoevropského moderního umění, závislého na nestálém chápání specifických vlastností zdejší modernity v permanentně se proměňující geopolitické situaci této oblasti.


Těšíme se na vás!