tištěná kniha
Estetika na křižovatce humanitních disciplín

Estetika na křižovatce humanitních disciplín

Zuska, Vlastimil

témata: estetika

brožovaná, 198 str., 1. vydání
vydáno: červenec 1997
ISBN: 80-7184-3792
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Soubor deseti studií českých a slovenských odborníků. Polovina studií se věnuje jednotlivým druhům umění, druhá část se zaměřuje na obecné a aktuální problémy současné estetiky. Kniha jako celek je prvním komplexnějším počinem v oboru po roce 1990.

Obsah

Úvod
Peter Michalovič: Estetická norma
Vlastimil Zuska: Věčný návrat mimésis
Miroslav Marcelli: Problém autora
Helena Jarošová: Estetické aspekty společenských forem chování
Tomáš Hlobil: Zpochybnění mimetické podstaty poezie
Přemysl Maydl: Gilles Deleuze a film
Jan Hyvnar: Hranice současného divadla
Roman Dykast: Svár artificiální a nonartificiální hudby
Josef Hlaváček: Výtvarné dílo jako příběh
Eva Foglarová: Od krásných věd ke krásovědě
Resumé
Summary
O autorech