tištěná kniha
Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války

Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války

Županič, Jan

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 194 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2006
ISBN: 80-246-1193-7
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Publikace mapuje složitý vývoj zahraniční politiky Rakousko-Uherska v období první světové války a snahu vídeňských politiků o ovládnutí území ruského Polska, s jehož ziskem vedoucí kruhy říše spojovaly naděje na zachování velmocenského postavení monarchie. V sedmi kapitolách je popsán dramatický zápas o ovládnutí tohoto teritoria, který pro podunajskou říši nebyl jen otázkou prestiže, ale také poslední šancí na přežití. Nebojovala totiž jen se svými nepřáteli z řad Dohody, ale především (byť jen na diplomatickém poli) s Německým císařstvím. Právě vojenské neúspěchy a krach plánů na ovládnutí Polska vedly k rostoucí závislosti na Německu, a v důsledku předznamenaly zánik monarchie a konec starého uspořádání Evropy.

Obsah

Úvod
Polská otázka před rokem 1914
Zrození polské otázky
Počátky vzájemné rivality mezi Vídní a Berlínem
Obnovení Polského království
Czerninova éra
Konec války a polská otázka
Závěr
Seznam použitých zkratek
Prameny a literatura
Zusammenfassung
Jmenný rejstřík