tištěná kniha e-kniha
Judaismus a ženy v Izraeli

Judaismus a ženy v Izraeli

Zoufalá, Marcela

témata: sociologie, náboženství, judaistika

brožovaná, 160 str., 1. vydání
vydáno: září 2012
ISBN: 978-80-246-2039-8
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se snaží přiblížit realitu dnešní Svaté země prostřednictvím rozhovorů s místními obyvateli. První část zachycuje sociokulturní, historické a náboženské souvislosti, které spoluvytváří komplikovaný obraz izraelské společnosti. Druha část je pak věnována analýze a interpretaci vypovědí současných Izraelců. Kniha představuje českému publiku postoje, názory a sebepojetí izraelských žen a mužů, a to především ve vztahu k nestandardnímu prostředí, ve kterém žijí. Postřehy a komentáře jednotlivců zpřístupňují čtenáři novou prožitkovou dimenzi. Tyto „živé vstupy“ konkrétních osob nám umožňují do jisté míry sdílení situací či přímo spoluprožívání diskutovaných událostí. Publikace může sloužit také jako praktický manuál či inspirace k realizaci terénního antropologického výzkumu.


Obsah

Úvod

1. Izraelská společnost z kulturologické perspektivy
1.1 Sociokulturní rámec sběru dat
1.2 Stát a judaismus
1.3 Postavení žen v Izraeli z genderové perspektivy
1.3.1 Rituály rodinného života
1.3.2 Manželství a rozvod
1.3.3 Ordinace žen v judaismu

2. Antropologický terénní výzkum
2.1 Konceptuální rámec výzkumu
2.2 Užité metody
2.3 Rozhovory a jejich interpretace
Rozhovor č. 1 Zohar
Rozhovor č. 2 Rebeka
Rozhovor č. 3 Liora
Rozhovor č. 4 Moran
Rozhovor č. 5 Efrat
Rozhovor č. 6 Emile
Rozhovor č. 7 Ester

Závěr
Summary
Literatura
Příloha