tištěná kniha
Sociologie konfliktu
SLON – Základy sociologie

Sociologie konfliktu

Znebejánek, František

edice: SLON – Základy sociologie

brožovaná, 172 str., 1. vydání
vydáno: 2015
ISBN: 978-80-7419-177-0
doporučená cena: 349 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá sociologickými teoriemi konfliktu. Její první část poukazuje na problémy spojené s  vymezením sociologie konfliktu a uvádí principy, podle kterých jsou uspořádány texty, jejichž předmětem je sociální konflikt. Jejím ústředním tématem je pojetí sociálního konfliktu především v Marxem ovlivněných teoriích konfliktu, v teoriích racionální volby a obecných teoriích konfliktu. Přináší také kritické ohlasy na vybrané teorie konfliktu a ukazuje, v  čem spočívají principiální rozdíly a podobnosti těchto teorií. Poskytuje pohled na strukturu pojetí konfliktu v  sociologii, umožňuje porozumět východiskům teorií konfliktu a poukazuje na silné stránky a problémová místa těchto teorií. Zabývá se také stavem bádání o sociálním konfliktu jak ve světě, tak v  České republice. Závěrečná část se věnuje metodologii a metodice zkoumání sociálního konfliktu.

Má vůbec smysl mluvit o sociologii konfliktu?
Lze koncipovat obecnou teorii konfliktu?
Je možno konflikt vyřešit, nebo jen regulovat?
Je pro analýzu  rozvinuté moderní společnosti kategorie konflikt ještě užitečná?

Nejnovější tituly v edici