tištěná kniha e-kniha
ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog

ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog

Zimmermannová, Marie

témata: náboženství, biografie a paměti, pedagogika

brožovaná, 264 str., 1. vydání
vydáno: září 2015
ISBN: 978-80-246-2962-9
doporučená cena: 300 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Marie Zimmermannové je věnována odbornému dílu Josefa Hronka (1890–1954), řádného profesora katechetiky a pedagogiky na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze. Kromě biografie podává zevrubný přehled Hronkova díla a seznamuje s oborovým kontextem, v němž působil. Jádrem monografie je tematická analýza Hronkova katecheticko-pedagogického díla a jeho zhodnocení vzhledem ke stavu soudobé teologie i pracím Hronkových souputníků. Ukazuje Hronka jako výraznou vědeckou osobnost, jejíž dílo bylo dosud neprávem opomíjeno. Knihu doplňují rozsáhlé přílohy.

Recenze

Publikace Marie Zimmermannové s názvem ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog podrobně zpracovává život a dílo významného vysokoškolského pedagoga Josefa Hronka. Autorka téměř vyčerpávajícím způsobem vyhledala a zpracovala rozsáhlou bibliografii Josefa Hronka i velké množství jeho odborných článků. Hlavním cílem práce je hloubková analýza a podrobné zmapování jeho díla a také celkové zhodnocení jeho působení. Je možno konstatovat, že práce tento cíl zcela splňuje. Práce podává historický pohled do celé problematiky a co do rozsahu a preciznosti je významným přínosem pro oblast dějin katechetiky i náboženské pedagogiky naší země. Je prvním dílem takto podrobně zpracovaného životopisu i díla Josefa Hronka. Zabývá se také celkovou situací naší společnosti v době jeho působení i vývojem v oblasti praktické teologie, katechetiky i náboženské pedagogiky.

Z recenzního posudku: Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

Ke stažení