tištěná kniha
Geologické vycházky Českou republikou

Geologické vycházky Českou republikou

Gába, ZdeněkHladilová, ŠárkaVašíček, ZdeněkSkupien, PetrHouzar, StanislavZiegler, Václav

témata: přírodní vědy – geologie

vázaná, 495 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2002
ISBN: 80-7184-9723
doporučená cena: 435 Kč

E-shop

Anotace

Přístupně a poutavě napsaná publikace je průvodcem po nejzajímavějších geologických lokalitách v České republice. Text je rozdělen do 203 kapitol podle exkurzí do jednotlivých nalezišť a popisuje nejen nálezový materiál, ale i přírodní zajímavosti v uvedených regionech. Kniha je doplněna mapkami, které čtenářům usnadňují orientaci v krajině.

Obsah

Úvod
Ediční poznámka
ČESKÝ MASÍV
MOLDANUBIKUM
Moldanubikum Českého lesa
Moldanibikum Šumavy jižních Čech
Strážecké a moravské moldanubikum, moldanubický pluton
Středočeský pluton a ostrovní zóna
KUTNOHORSKO - SVRATECKÁ OBLAST
Kutnohorské krystalinikum
Čáslavské krystalinikum
Svratecké krystalinikum
STŘEDOČESKÁ OBLAST
Barrandienské proterozoikum
Tepelské krystalinikum
Domažlické krystalinikum
Tachovské krystalinikum
Podhořanské krystalinikum a chvaleticko-sovoluské krystalinikum
Hlinská paleozoikum a proterozoikum
Poličské krystalinikum
Letovické krystalinikum
Ranský masív
Barrandienské spodní paleozoikum
Chrudimské paleozoikum
SASKO-DURYNSKÁ OBLAST
Krušnohorské krystalinikum
Smrčinské krystalinikum
Svatavské krystalinikum a vogtlandsko-saské krystalinikum
Chebsko-dyleňské krystalinikum
Slavkovské krystalinikum
Karlovarský pluton
Krystainikum Oparenského údolí
LUŽICKÁ OBLAST
Oblast lužického plutonu
Jizerské krystalinikum
Krkonošské krystalinikum
Železnobrodské krystalinikum
Rýchorské krystalinikum a leszczyniecké krystalinikum
Ještědské krystalinikum
Krkonošsko - jizerský žulový masív
Ostrůvky krystalinika v prostoru východočeské části české křídové pánve
Orlicko - kladské krystalinikum
Novoměstské krystalinikum, zábřežské krystalinikum, staroměstské krystalinikum
Moravsko - slezská oblast
Moravikum
Silesikum
Moravsko-slezský devon a spodní karbon a moravsko-slezský svrchní karbon
Limnický permokarbon
Limnická oblast středočeská
Limnická oblast lugická
Oblast limnických brázd
PLATFORMNÍ JEDNOTKY Jura (dogger, malm) a sporná spodní křída
Svrchní křída
Terciér v jihočeské pánve
Podkrušnohorské pánve s pánví žitavskou (hrádecká část)
Terciérní a kvartérní vulkanity
Mořský miocén karpatské předhlubně
ZÁPADNÍ KARPATY
KVARTÉR
Slovo na závěr
Statigrafické tabulky se stručným přehledem vývoje Země (sestavil Ziegler)
Literatura
Rejstřík lokalit