tištěná kniha
Plánování experimentů a predikční vícerozměrová analýza

Plánování experimentů a predikční vícerozměrová analýza

Zichová, Jitka

témata: přírodní vědy – chemie

brožovaná, 134 str., 1. vydání
vydáno: leden 2008
ISBN: 978-80-246-1407-6
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Anotace

Skripta jsou určena posluchačům chemických oborů na PřF UK, ale i všem dalším zájemcům o použití pokročilejších statistických metod při zpracování dat. Jsou v nich vyložena následující témata: korelace a regrese, testy hypotéz o střední hodnotě, analýza rozptylu, faktorové pokusy, analýza hlavních komponent, shluková a diskriminační analýza a analýza časových řad. Ke všem metodám je uveden teoretický základ a řešené příklady, které ukazují jejich aplikaci na reálná data prostřednictvím statistického softwaru.