tištěná kniha e-kniha
Padesát let cest jazykozpytce a filosofa

Padesát let cest jazykozpytce a filosofa

Nykl, Alois R.

témata: biografie a paměti, orientalistika, lingvistika

brožovaná, 640 str., 1. vydání
editor/ka: Ženka, Josef
vydáno: březen 2017
ISBN: 978-80-246-3354-1
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Padesát let cest českého jazykozpytce a filosofa představuje první a jediný zcela dokončený díl pamětí českého Američana, orientalisty a polyglota Aloise Richarda Nykla (1885–1958). Velmi čtivou formou se v nich věnuje svému mládí v Rakousku-Uhersku a pozdější pouti světem, např. ve Švýcarsku, Německu, USA, Mexiku, Egyptě a Japonsku. Po svém návratu do USA v roce 1916 nastoupil dráhu univerzitního profesora a později se stal světově proslulým specialistou na andaluské a srovnávací literatury. V pamětech, napsaných na počátku třicátých let minulého století, se snaží zhodnotit jak svůj život, tak i způsob, kterým nabyl své pozoruhodné jazykové znalosti přímým i teoretickým studiem po celém světě.
Edice je doplněna úvodními studiemi, v nichž editor Josef Ženka zpracoval životní osudy autora. Text bohatě ilustrují unikátní fotografické a archivní materiály pocházející z pozůstalosti A. R. Nykla.

Recenze

Nedostatků recenzované edice nenacházím mnoho. Ve výše zmiňované úvodní studii se editorovi podařilo dobře zachytit Nykla jako v zahraničí vysoce oceňovaného autora, jazykovědce, filosofa, novináře, orientalistu a cestovatele. Pokud je to ale první text o této komplikované osobnosti, se kterým se český čtenář setkává, bylo by dobré věnovat se alespoň trochu i běžně lidské rovině Nyklova životního příběhu. Pozorný čtenář však celou řadu informací získá z Ženkových poznámek pod čarou, takže si nakonec může po troše námahy udělat komplexnější představu o Nyklovi jako člověku. Mám na mysli například jeho vztah k přátelům či ženám (s. 155, 182), spokojenost s jeho životním údělem nebo názory na automobilizaci USA (s. 210).
Titul přibližuje osudy a myšlenky jedné z klíčových osobností české jazykovědy a orientalistiky. Nykl není první ani poslední osobností, která je s ohledem na svou odbornou práci daleko známější a oceňovanější v zahraničí (USA, Španělsko nebo Nizozemsko) než ve své vlasti. Ženkova edice je tedy důležitým příspěvkem k tomu, aby se tato skutečnost změnila.
Martin Klapetek (Dějiny a současnost, 48/2018)