Praktikum lékařské mikrobiologie

Praktikum lékařské mikrobiologie

Žemličková, Helena a kol.

témata: lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2020
ISBN: 978-80-246-4398-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 100 Kč

E-shop

Anotace

Skripta seznamují studenty lékařských fakult s principy laboratorní diagnostiky v oboru lékařská mikrobiologie. Jednotlivé kapitoly stručně popisují témata praktických cvičení, metody přímého i nepřímého průkazu klinicky významných mikroorganismů, součástí textu jsou i návody na provedení a hodnocení jednotlivých testů či metod. Poskytují studentům informace o nejvýznamnějších původcích bakteriálních infekčních onemocnění a jejich identifikaci. Tyto znalosti jsou nezbytné pro pochopení časové náročnosti metod užívaných v mikrobiologické laboratoři, indikaci mikrobiologického vyšetření a jeho interpretaci. Tento přehled by měl studentům umožnit osvojit si základní principy mikrobiologické diagnostiky.