tištěná kniha e-kniha
Sintaxis del espaňol actual

Sintaxis del espaňol actual

Zavadil, BohumilČermák, Petr

témata: lingvistika

brožovaná, 336 str., 3. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN: 978-80-246-4320-5
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je koncipována jako vysokoškolská učebnice syntaxe současné španělštiny a je určena především studentům španělské filologie. Interpretační postupy jsou vyústěním dlouhodobé snahy autorů aplikovat na španělský jazykový materiál výsledky práce českých a moravských syntaktiků od poloviny 20. století a s přihlédnutím k pracím současných autorů španělských vytvořit aparát umožňující syntaktickou interpretaci kterékoli španělské výpovědi. Konfrontace českého a španělského přístupu přivedla autory k některým novým řešením. Každá kapitola obsahuje vedle teoretického výkladu i ukázky planimetrického zobrazování syntaktických vztahů, metodologický návod k sestavování grafů a hojnost materiálu k seminárním cvičením.
Třetí, nezměněné vydání