tištěná kniha
Mluvnice současné španělštiny (Lingvisticky interpretační přístup)

Mluvnice současné španělštiny (Lingvisticky interpretační přístup)

Zavadil, BohumilČermák, Petr

témata: lingvistika, jazykové učebnice

brožovaná, 572 str., 2. vydání
vydáno: září 2021
ISBN: 978-80-246-5006-7
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je výsledkem mnohaleté práce pražských hispanistů a obsahuje strukturálně funkční pohled na zvukový materiál, morfologii slovních druhů a jejich gramatické kategorie, syntax výpovědi, věty i souvětí. Snahou autorů bylo překročit rámec normativních příruček a předložit hispanistické veřejnosti gramatiku interpretační a problémovou, která by zejména vysokoškolským studentům zprostředkovala teoretický vhled do výstavby a fungování jazykového systému, poskytla jim potřebný pojmový a terminologický aparát a dala jim příležitost dospět analýzou konkrétního jazyka k jeho hlubšímu poznání.